נגישות – אתר משרד המשפטים

מיהם החייבים להנגיש את אתריהם, ואילו תכנים חייבים בנגישות? בעניינים אלה ועוד, עוסק מאמר זה.

מהי נגישות באינטרנט?


לאנשים עם מוגבלות זכות להשתתפות מלאה ושוויונית בכל תחומי החיים. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנות הנגישות נועדו להבטיח, שיוכלו לממש זכות זו. תקנות הנגישות לשירות עוסקות בהסרת חסמים כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל שירות באותה רמת נוחות ואיכות, כפי שמקבל כלל הציבור, ויוכלו לנהל חיים עצמאיים ומלאים ובלי תלות בזולת.

תקנות הנגישות לשירות עוסקות במגוון רחב של תחומים וביניהם: הנגשה פיזית של המקומות בהם ניתן השירות, התאמה של הדרכים והאמצעים בהם ניתן השירות, האופן שבו נמסר מידע לציבור וכן הנגשה של ערוצי השירות השונים.

About Us

אתר מונגש לפי תקנות הנגישות לשירות הוא אתר שבו בוצעו התאמות לפי תקן ישראלי 5568. התקן הישראלי הינו אימוץ של הנחיות בינלאומיות – הנחיות נגישות לתכני אינטרנט Web Content Accessibility Guidelines של ארגון ה W3C הבינלאומי (לרשותכם תרגום לעברית של הנחיות הנגישות). מסמך ההנחיות כולל קישורים להסברים ודוגמאות כיצד לבצע את ההנגשה.

התאמות הנגישות מאפשרות לאנשים עם מוגבלויות שונות כגון עיוורים ומוגבלי ראיה, אנשים עם מוגבלות פיזית המתקשים להפעיל את ידיהם, אנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות כגון דיסלקציה והפרעות קשב וריכוז, אנשים עם מוגבלות שמיעה ואנשים עם מוגבלויות אחרות, לעשות שימוש אפקטיבי בשירותים ובמידע המוצעים באתר.

Contact

מי חייב בנגישות מידע ושירותים באינטרנט?


מי שחייב בהנגשה של השירות המסופק באמצעות האינטרנט, או מידע אודות השירות המסופק באמצעות האינטרנט, הוא בעלי השירות, המחזיק או המפעיל שלו בפועל. כלומר, על הבעלים, המחזיק או המפעיל של האתר חלה החובה לדאוג שהוא עצמו או מי שמספק לו את שירותי בניית האתרים או האפליקציות, או מייצר עבורו תוכן, יעשה זאת על פי דרישת הנגישות.

יש להדגיש כי בוני האתרים אינם חייבים כשלעצמם  לבצע התאמות נגישות לאתרי האינטרנט שבנו, אלא לפי הוראות שהם מקבלים ממי שהם בונים עבורו את האתר.  הדבר דומה לקבלן בניין הוא עצמו אינו חייב בהתאמות נגישות כלשהם לבניין שהוא בונה, אלא מי שמשלם לו עבור שירותיו.

עם זאת, במקרים שבהם בונה האתר הוא גם נותן השירות, הוא יהיה חייב בהנגשה. לדוגמא: מי שמציע פלטפורמה לציבור, שתכניה יוכנסו ע"י הציבור עצמו, כגון אתרי פורומים, אתרים לאחסנת תמונות, דפי זהב וכו'.

About Us

הגורמים החייבים בנגישות הם:


• גוף פרטי הפועל למטרות רווח, כגון חברה או עוסק מורשה.
• רשויות ציבוריות, כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית.
• גוף הפועל שלא למטרות רווח, כגון עמותה המספקת שירות לציבור.

התקנות חלות הן על שירותים בהיקף גדול והן על שירותים קטנים בהיקפם, תוך התחשבות במשאבים המצויים בידי נותן השירות. נותני שירותים המבקשים לקבל פטור מהנגשה בשל נטל כלכלי כבד מדי, רשאים לפנות בבקשה לפטור לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .

Contact

לוחות הזמנים להנגשה


ראשית, יש חובה לבצע בדיקת נגישות של אתר אינטרנט קיים על פי טופס בדיקת נגישות אתרי אינטרנט.

אתר קיים יש להנגיש תוך 36 חודשים מכניסת התקנות לתוקף (עד 25.10.16).

תוספות ושינויים באתר קיים, שהוספו עד 24 חודשים מתחילת התקנות (עד 25.10.15) – יש להנגיש עד 36 חודשים מכניסת התקנות לתוקף (עד 25.10.16).

שירות אינטרנט חדש, שהועלה לאוויר תוך 24 חודשים מתחילת התקנות (עד 25.10.15) – יש להנגיש עד 36 חודשים מכניסת התקנות לתוקף (עד 25.10.16).

אתר חדש או תוספת לאתר קיים שהועלו החל מ-24 חודשים מתחילת התקנות (עד 25.10.15).– יהיו נגישים מיידית.

About Us

כל אתר או חלק ממנו שהועלה לפני 25 באוקטובר 2015, יונגש עד 25 באוקטובר 2016, וכל אתר או חלק ממנו שהועלה אחרי 25 אוקטובר 2015, צריך להיות נגיש באופן מיידי.

עם זאת, בתקופה שבין 25 באוקטובר 2015 עד 25 באוקטובר 2016, על עמודים ו/או יישומים שמוסיפים לאתר אינטרנט קיים לעמוד בדרישות תקנה 35 ככל שהפלטפורמה או מערכת ניהול התוכן (content management system) של האתר מאפשרים זאת. דהיינו, במידה ולא ניתן להנגיש את העמודים או היישומים הנוספים במלואם, בשל מגבלות תשתית האתר, יש לבצע התאמות ככל האפשר, ברכיביו השונים. לדוגמא: אם ניתן להנגיש מסמכי word או pdf בדף החדש אך לא ניתן להנגיש את מערכת הניווט, יונגשו המסמכים ולא תונגש מערכת הניווט, בשלב זה.

מכל מקום, יש להשלים את מלוא דרישות הנגישות בכל חלקי אתר אינטרנט, חדש או קיים, עד ליום 25 באוקטובר 2016.

אתר שהונגש לרמה A עד ליום 25 באוקטובר 2014, פטור מהנגשה לרמה AA (הקלה זו אינה תקפה לאתרי רשויות ציבוריות.

Contact

שאלות ותשובות


שאלה: האם חובה להצהיר על נגישות האתר?

התקנות מחייבות לציין באתר כי הוא נגיש. ההצהרה תינתן על ידי בעלי האתר או מפעיליו.

שאלה: האם אתר המאוכסן על שרתים בחו"ל או על ענן חייב בנגישות?

שירות או מידע הניתנים באמצעות האינטרנט וחייבים בנגישות על פי חוק, יונגשו ללא קשר למקום האכסון שלהם.

שאלה: האם אתר המאוכסן על שרתים בחו"ל או על ענן חייב בנגישותהאם יש חובה שהמידע המסופק באתר ייכתב בפישוט לשוני?

אין דרישה של "פישוט לשוני" בהנגשת אתרי אינטרנט. הנציבות תיזום תיקון של סעיף35(ב)(3) כך שייכתב מפורשות שאין דרישה של "פישוט לשוני" ובנוסח יותר ברור, ונשאיר רק את הדרישה כי מידע טקסטואלי ייכתב בשפה ברורה ומובנת.

שאלה: יש לי אתר בחו"ל המיועד לציבור בישראל, האם אני חייב להנגיש את האתר?

כן. התקנה חלה על כל בעלים, מחזיקים או מפעילים ישראלים של אתר אינטרנט הנותן שירות לציבור בישראל.

שאלה: האם הנציבות נותנת תו נגישות עם סיום הנגשת האתר?

לא. הנציבות אינה נותנת תו תקן לאתרי אינטרנט. יש להנגיש את האתר לפי התקן הישראלי האמור, ולהצהיר כי הוא נגיש.

שאלה: האתר שלי נותן שירות רק לחברות, האם הוא יהיה חייב בהנגשה לפי התקנה?

התשובה חיובית. חברות נחשבות לציבור בלתי מסויים ולכן יש להנגיש את האתר בהתאם לתקנה.

שאלה: השירות שאני נותן לציבור באתר הוא בחינם וללא תשלום, האם עליי להנגיש את האתר?

אם האתר נותן שירות ציבורי כהגדרתו בחוק, בין בתמורה או ללא תמורה, הוא חייב להיות נגיש.

צרו קשר